diensten

Met de in de jaren opgebouwde contacten en relaies is er een groot netwerk ontstaan waar op velerlei gebied in de makelaardij en aanverwant door ons een oplossing te bieden is, o.a.:

-waardebepalingen, taxaties van woningen

-verkoop van woningen, geheel ontzorgd, van vrijblijvende gratis waardebepaling tot aan de notaris, en verder

-aankoop van woningen, begeleiding tot en met de notaris

-verhuur en beheer van objecten, zowel finacieel als qua onderhoud

-advisering met betrekking tot beleggingspanden

-advisering op ge gebied van financiering en hypotheken

-advisering voor verbouwingen en aanpassingen

-advisering op het gebied van duurzame energie

-advisering op het gebied van energiecontracten